Zamów pomiar

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Państwa danych jest MODERN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czańcu, przy ul. Zagłębocze 65, 43-354 Czaniec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000985966, NIP: 9372745681, REGON: 522778126. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) 
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 
 2. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 4. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 5. czas nadejścia zapytania,
 6. pierwszy wiersz żądania HTTP,
 7. kod odpowiedzi HTTP,
 8. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 9. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście na serwis www nastąpiło przez odnośnik,
 10. informacje o przeglądarce użytkownika,
 11. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi i przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w sposób takie jak imię, numer telefonu, adres e-mail. Administrator jest także administratorem danych osobowych osób zapisanych na newsletter oraz wyrażających zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

Dane Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu:

1) wysyłki newsletteru, przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe za uprzednią zgodą, przesyłania wiadomości w celach marketingowych za uprzednią zgodą;

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników również na potrzeby związane z wysyłką newsletteru i/lub innych materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego, w tym przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe oraz przesyłania wiadomości w celach marketingowych.

W ramach niniejszego procesu związanego z wysyłką newsletteru i/lub innych materiałów marketingowych Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości wysyłania newsletteru i/lub innych materiałów marketingowych przez Sprzedającego. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletteru lub innych materiałów marketingowych poprzez wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co może nastąpić np. poprzez przekazanie stosownej informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub kliknięcie odpowiedniego linku w treści wiadomości z newsletterem.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2) prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników na potrzeby związane z prawidłową realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych – za prawnie uzasadniony interes należy uznać prawo Administratora do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, osób lub mienia, a także dążenie do poprawy jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

3) Korzystanie ze strony internetowej – dane gromadzone przez stronę

W stosunku do Użytkowników odwiedzających Serwis, wyłącznie w celach informacyjnych, zbierane są dane przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, czyli takie dane, które są niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia witryny internetowej oraz zapewnienia jej stabilnego i bezpiecznego działania.

W powyższym przypadku mogą także być gromadzone dane służące rozwojowi i udoskonalaniu strony oraz jej dostosowaniu do potrzeb Użytkowników. Mogą to być dane dotyczące określania ilu Użytkowników odwiedziło stronę, w jaki sposób na nią trafili oraz jakimi zagadnieniami, czy produktami byli zainteresowani.

Gromadzone dane mogą obejmować m.in.: adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mechanizm ten można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie cookie w pamięci urządzenia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących okresach:
  1. dane przetwarzane na podstawie zgody: do momentu w który zgoda zostanie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
  2. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku ciążącego na Sprzedającym w okresach wskazanych przez odpowiednie przepisy prawa – adekwatnie do danego obowiązku prawnego,
  3. dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres niezbędny do realizacji danego interesu lub zgłoszenia  przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 2. Dane osobowe mogą także być przechowywane w innych okresach, jeżeli jest to uregulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Po upływie określonego okresu przechowywania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 2. Na zasadach określonych w treści RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz określonych przez te przepisy przypadkach, w sytuacji uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2.
 3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie określonego oświadczania na adres Administratora.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
  1. pracownikom i współpracownikom Administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych,
  2. organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
  3. podmiotom którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez Sprzedającego, którym Sprzedający zleca wykonanie czynności, związanych z koniecznością przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np.: firmom zapewniającym obsługę IT, operatorom systemów informatycznych, operatorom systemów płatności, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom audytorskim;
  4. dystrybutorom, producentom lub gwarantom towaru, w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta,
  5. organy lub podmioty którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności o czym uprzednio poinformuje Użytkowników.
 3. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące się do przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą Państwo kierować drogą mailową na adres: biuro@rolety-modern.pl lub pisemnie na adres MODERN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czańcu, przy ul. Zagłębocze 65, 43-354 Czaniec.